Kontakt:

Obecný úrad
Podhorany 114
059 93 Bušovce

052 / 458 36 01
www.maldur.ocu.sk
maldur@stonline.sk

IČO: 00 326 461
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28621562/0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.maldur.ocu.sk spravuje Obec Podhorany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Podhorany 114

059 93 Bušovce

IČO: 00 326 461

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Región: Spišská Magura
Počet obyvateľov: 2222
Rozloha: 1102 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1297

Všeobecné informácie: maldur@stonline.sk
Podateľňa: maldur@stonline.sk
Starosta: Jozef Oráčko, mobil: 0911 998 797, maldur@stonline.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: maldur@stonline.sk    

Prednostka Obecného úradu: Mgr.  Monika Gallyová

Tel./Fax: 052/ 458 36 01,  Email: maldur@stonline.sk

Kompetencie:

Obec Podhorany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Podhorany je zriadený na Mestskom úrade v Kežmarku.                    .

Pracovníčky obecného úradu:    Mgr. Janka Kovalčíková - ekonómka

                                                    Anna Sokoláková - personalistika a mzdy

                                                    Anna Rybovičová - Evidencia obyvateľov, dane a poplatky

Úradné hodiny

Pondelok  7.30-15.30  
Utorok  7.30-15.30
 
Streda  7.30-15.30
 
Štvrtok  7.30-15.30
 
Piatok  7.30-15.30

 

Aktualizované 15.12.2014

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk